×

0850 305 42 40 info@sirkettescil.com
Şirket Tescil -test için bu 1

test için bu 1

test için bu 1

UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

15 Mart 2018 tarihinde yayınlanan 7101 sayılı kanun doğrultusunda PTT A.Ş'ne Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmişti. Değişiklik kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmişti.

6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsamında Adalet Bakanlığınca “Elektronik Tebligat Yönetmeliği" yayınlanmış olup söz konusu hizmetin verilebilmesi için halen hizmetin yürütüldüğü Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminden farklı, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi  adıyla yeni bir altyapı kurulmuştu.

Tüzel kişiler adına başvuru işlemlerini Ticaret Odaları Mersis Sistemi üzerinden ilgili kuruma yaptığından UETS adreslerinin temin edilmiş olması gerekmektedir. 
 
1 Ocak 2020'den itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS sisteminden yapılacağından UETS Aktivasyonunu yapmamız önem arz etmektedir.

Öncelikle Ulusal Elektronik Tebligat Online Kayıt ve Ön Başvuru sistemi üzerinden E-Devlet, E-İmza ya da Mobil İmza şifresi ile şirket yetkilisi kayıt edilir. Bu ekranda Nüfus Bilgileri, Kayıtlı Adres Bilgileri otomatik geldiğinden doğrul

test için bu 1 Trend Bölünme