×

0850 305 42 40 info@sirkettescil.com
Şirket Tescil -Kollektif Şirket Kuruluşu

Kollektif Şirket Kuruluşu

Kollektif Şirket Kuruluşu

 

            TTK 211 e göre  "Kollektif  ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir." olarak ifade edilmektedir. 

            Kollektif Şirket Kurulumu için dikkat edilmesi gereken hususlar ;

            1- Şirket Merkezi : Şirketin kurulacağı adresi belirlemeli ve merkezin adres yerleşim yeri kodunun öğrenilmesi gerekmektedir.  Aksi halde kapı no 11 yerine 12 yazılır ise şirketinizi yanlış bir adrese kurmuş olur,  düzeltme için adres nakli yapılması gerecektir. Bu durum ekstra masrafa yol açacaktır.

            2 - Şirket Ünvanı :  Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

            3- Ticari faaliyet alanı : Kuruluş aşamasında önemli hususlardan bir tanesi hangi sektörde kimlere hizmet edeceğinizi iyi belirlemeli, ticari faaliyet alanınızı belirlemelisiniz.

            4- Sermaye : Şirketin faaliyet alanını oluşturduktan sonra kendi öz varlığı ile giderlerini karşılamak üzere sermayesi belirlenmelidir. Bu durum Borca batıklık açısından önem arz etmektedir. Belirlediğiniz sermaye borçlarınızın 1/3 oranının üzerinde olması durumunda  şirketin iflasının istenmesine kadar uzanmaktadır.

            5- Ortaklar : Fiil ehliyeti ( ayırt etme yetisi)' ne  sahip kanunun reşit saydığı herkes Kollektif şirket ortağı olabilir. Fiil ehliyetine sahip ancak reşit olmayan kişiler ise anne ve babasının izni ile şirket ortağı olabilirler.

            Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet teskeresi hazır bulundurulmalıdır.

            Kollektif Şirket Kuruluşu için gerekli evraklar ; 

            1-) Dilekçe  Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

            2-) Oda kayıt beyannamesi   Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır.

            3-) Yabancı ortak var ise 1 nüsha  Kuruluş bildirim formu İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.

            4-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa,

             ıslak imzalı  vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

            5-) Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.

            6-) Yabancı uyruklu ortak/yetkili var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu ve vergi numarası ibraz edilmelidir.

            7-) Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter  onaylı sureti (1 nüsha)

Detaylı bilgilendirme için lütfen bizimle iletişime geçiniz !.......

 

Kollektif Şirket Kuruluşu Yeni Şirket Kuruluşu