×

0850 305 42 40 info@sirkettescil.com
Şirket Tescil -Gerçek Kişi İşletme Kuruluşu

Gerçek Kişi İşletme Kuruluşu

Gerçek Kişi İşletme Kuruluşu

            TTK 12 e göre Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir.
           

            Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir.

            Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 

            İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

            Gerçek Kişi İşletme Kuruluşu için gerekli evraklar ;  

            1-) Dilekçe

            2-) Oda Kayıt Beyannamesi  (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.)  Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.

            3-) Vergi levhası fotokopisi 

            4-) Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

            5-) Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında oda kayıtları için firma sermayesi en az 100 TL olarak belirtilmeli.

 

Detaylı bilgi ve sunum için lütfen bizimle iletişime geçiniz !.......

 

Gerçek Kişi İşletme Kuruluşu Özel Şirket Kuruluşu